Bioenergi Luleå

Pelletstillverkare - Bioenergi Luleå ABBioenergi började tillverka bränslepellets 1998 och är idag en av Sveriges största pelletstillverkare, med en kapacitet på 95 000 ton pellets per år. Vår bränslepellets hamnar i klass 1 enligt svensk standard, och det med marginal.

Pelletstillverkningen hos Bioenergi sker i ett av Europas modernaste pelletsverk. Fabriken med 17 anställda är placerad på Aronstorps industriområde, Luleå, i närheten av SSAB. I torkningsprocessen används en del av det lokala energiöverskottet, vilket innebär att pelletstillverkningen kan ske med begränsad miljöpåverkan. Den årliga produktionen räcker för uppvärmning av omkring 12 000 småhus, vilket motsvarar energimängden i 45 000 m3 villaolja.

     

Bioenergi i Luleå AB. Uddebovägen 5. Box 50100, 973 23 Luleå.
Luleå Energi-koncernens kundservice: 0920-264400. Pelletsbeställningar SCA BIONORR: 0611-24426.