Bioenergi Luleå

Pelletsleverantör - pelletstillverkare - Bioenergi Luleå ABBioenergi började tillverka bränslepellets 1998 och är idag en av Sveriges största pelletstillverkare, med en kapacitet på 95 000 ton pellets per år. Vår bränslepellets hamnar i klass 1 enligt svensk standard, och det med marginal.

Som pelletsleverantör består våra företagskunder främst av kraftvärmeverk och energibolag i Sverige och Europa. Konsumentmarknaden består av direktleveranser till Norrbotten och Västerbotten. Närheten till Luleås djuphamn gör att en stor del av produktionen skeppas till våra kunder.

Pelletstillverkningen hos Bioenergi sker i ett av Europas modernaste pelletsverk. Fabriken med 17 anställda är placerad på Aronstorps industriområde, Luleå, i närheten av SSAB. I torkningsprocessen används en del av det lokala energiöverskottet, vilket innebär att pelletstillverkningen kan ske med begränsad miljöpåverkan. Den årliga produktionen räcker för uppvärmning av omkring 12 000 småhus, vilket motsvarar energimängden i 45 000 m3 villaolja.

     

Bioenergi i Luleå AB. Uddebovägen 5. Box 501 00 973 23 Luleå. Tel växel: 0920-25 50 25. Tel kundtjänst: 0611-244 26.