Bioenergi Luleå

Från ved

Du som eldar med ved idag kan välja att kombinera vedeldningen med pellets. Jämfört med ved är pellets mer värmeeffektiv, d v s den ger mer värme trots att den är mindre. Den mindre storleken gör också pellets lättare att hantera och lagra än ved.
 
Vid konvertering tecknar du ett 2-årigt bränsleavtal med oss och låser då dagens pelletspris i två år (gäller i Norrbotten och Västerbotten), samtidigt som du får förmånliga priser på en pelletsinstallation via vår samarbetspartner Swebo Bioenergy.

Om du vill veta mer om hur du byter till pelletsuppvärmning fyller du i nedanstående uppgifter så ser vi till att vår samarbetspartner kontaktar dig så fort som möjligt.     

Bioenergi i Luleå AB. Uddebovägen 5. Box 50100, 973 23 Luleå.
Luleå Energi-koncernens kundservice: 0920-264400. Pelletsbeställningar SCA BIONORR: 0611-24426.