Bioenergi Luleå

Från olja

Eldar du med olja idag är det lätt att byta till pellets. Du kan antingen installera en pelletsbrännare i din befintliga panna eller byta helt och hållet till en ny komplett pelletspanna. I vilket fall som helst kan du se fram emot väsentligt minskade uppvärmningskostnader.

Vid konvertering tecknar du ett 2-årigt bränsleavtal med oss och låser då dagens pelletspris i två år (gäller i Norrbotten och Västerbotten), samtidigt som du får förmånliga priser på en pelletsinstallation via vår samarbetspartner Swebo Bioenergy.

Om du vill veta mer om hur du byter till pelletsuppvärmning fyller du i nedanstående uppgifter så ser vi till att vår samarbetspartner kontaktar dig så fort som möjligt.     

Bioenergi i Luleå AB. Uddebovägen 5. Box 50100, 973 23 Luleå.
Luleå Energi-koncernens kundservice: 0920-264400. Pelletsbeställningar SCA BIONORR: 0611-24426.